Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Nou projecte de poliuretà al Bages

En aquest cas hem projectat la coberta i les parets per l’interior d’una nau amb un gruix mig de 40 mm. L’aïllament tèrmic d’un edifici és una acció molt important si volem obtenir millores energètiques considerables.