Protecció contra el foc

Ignifugacions
Protecció contra el foc
Protecció contra el foc

  • Ignifugacions
Treballs realitzats en una nau industrial per fer un obrador a Sant Cugat del Vallès.

S'ha realitzat una protecció contra el foc d'un altell metàl·lic per aconseguir una estabilitat al foc R-90'. S'ha realitzat amb una projecció de morter de perlita i vermiculita en les bigues i una aplicació de pintura intumescent en els pilars i l'escala.

Altres projectes
Relacionats