Aïllament tèrmic

Aïllaments tèrmics, Aïllaments d'escuma
Aïllament tèrmic
Aïllament tèrmic

  • Aïllaments tèrmics

  • Aïllaments d'escuma
Treballs realitzats en la rehabilitació d’un edifici de Barcelona on s'ubicarà una superfície comercial d'alimentació. S’ha realitzat un aïllament tèrmic mitjançant espuma rígida de poliuretà i un revestiment d'acabat amb morter per aconseguir una classificació al foc Bs1d0.

Altres projectes
Relacionats