Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament contra el foc i acústic del sostre d’un restaurant a Osona

Per realitzar aquest projecte, hem realitzat un revestiment de morter de llana de roca com a aïllament acústic i contra el foc. Prèviament, s’ha col·locat una malla metàl·lica galvanitzada com a capa pont per tenir una bona adherència amb el sostre, ja que el revestiment s’ha deixat a la vista.