Sectoritzacions en un establiment comercial a Osona

Revestiments i sostres
Revestiments de cartró guix i aïllament tèrmic de llana mineral a Osona

  • Revestiments i sostres

Hem realitzat totes les divisions interiors de cartró guix: fals sostres, extradossats i envans. També hem inclòs aïllament tèrmic amb llana mineral. A més hem fet una franja tallafoc de guix laminat per a certificar una resistència al foc EI-60'.


Altres projectes
Relacionats