Tabiqueria Seca Interior

Aïllaments d'escuma, Revestiments i sostres
Tabiqueria Seca Interior
Tabiqueria Seca Interior

  • Aïllaments d'escuma

  • Revestiments i sostres
S’han començat a fer els treballs de tots els trasdossats i envans interiors amb placa seca de cartró guix de un xalet de nova construcció situat al Barcelonès. Abans s'han aïllat les parets exteriors amb espuma de poliuretà. Una manera ràpida i neta de fer els interiors d'una vivenda. Més endavant es faran els sostres interiors amb el mateix sistema de construcció.

Altres projectes
Relacionats