Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Sectoritzacions a un centre comercial del Pla de l’Estany

En aquest cas, calia sectoritzar una escala que comunicava diferents plantes de l’edifici. Per aconseguir-ho realitzem uns vestíbuls independents a cada planta amb un sistema de guix laminat i una resistència al foc EI-90′, així com la instal·lació d’unes portes tallafocs EI-60′.