Sectoritzacions en un establiment comercial al Pla de l’Estany

Ignifugacions, Revestiments i sostres
Sectorització contra el foc al Pla de l’Estany

  • Ignifugacions

  • Revestiments i sostres

En aquest cas calia sectoritzar una escala que comunicava diferents plantes de l’edifici. Per aconseguir-ho vam realitzar uns vestíbuls independents a cada planta amb un sistema de guix laminat i una resistència al foc EI-90’, així com la instal·lació d’unes portes tallafoc EI-60’.


Altres projectes
Relacionats