Sectorització de conducte en un Centre Comercial al Maresme

Ignifugacions
Sectorització de conducte en un Centre Comercial al Maresme
Sectorització de conducte en un Centre Comercial al Maresme

  • Ignifugacions
Per a portar a terme aquest projecte, hem sectoritzat un conducte d’extracció de fums de la sala on es troba el generador fins a l’exterior del centre comercial. S’ha revestit amb un panell semi rígid de llana de vidre amb un gruix de 100 mm per tenir una resistència al foc EI-120’ en els 2 sentits (o<>i)

Altres projectes
Relacionats