Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Sectorització d’un conducte a un Centre Comercial del Maresme

Per dur a terme aquest projecte hem sectoritzat un conducte d’extracció de fums de la sala del generador fins a l’exterior del centre comercial. S’ha revestit amb un panell semi rígid de llana de vidre amb un gruix de 100 mm per tenir una resistència al foc EI-120′ en els 2 sentits