Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc a una nau de la comarca del Bages

Hem protegit contra el foc, amb una estabilitat R-180 tota l’estructura metàl·lica portant amb un revestiment de morter de perlita i vermiculita. Abans de la projecció hem col·locat una malla metàl·lica als pilars per evitar despreniments. En fer els treballs les parets ja estaven pintades, per tant es van tapar prèviament per deixar-les netes com es veu a la foto.