Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc a un local del Ripollès

Hem realitzat una obra al Ripollès en què hem protegit contra el foc els pilars amb un acabat de pintura intumescent, garantint així una estabilitat al foc R-90′. Alhora als forjats i bigues hem aplicat un revestiment de morter de perlita i vermiculita per poder certificar una estabilitat al foc REI-90′.

Els propietaris han volgut deixar-lo vist per donar-li un aire més industrial.