Protecció passiva contra el foc en un local del Ripollès

Ignifugacions
Protecció passiva contra el foc al Ripollès
Protecció passiva contra el foc en un local del Ripollès

  • Ignifugacions

Hem realitzat una obra al Ripollès en la que hem protegit contra el foc els pilars amb un acabat de pintura intumescent, garantint així una estabilitat al foc R-90’. Alhora als forjats i les bigues hem aplicat un revestiment de morter de perlita i vermiculita per tal de poder certificar una estabilitat al foc REI-90’.Els propietaris han volgut deixar-ho vist per a donar-li un caire més industrial.


Altres projectes
Relacionats