Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc en una nau del Maresme

Acabem la setmana presentant el nostre darrer projecte realitzat en una nau del Maresme. En aquest cas, hem protegit contra el foc l’estructura metàl·lica portant amb morter de perlita i vermiculita per certificar una estabilitat al foc R-90′. També hem sectoritzat la paret mitgera-coberta mitjançant la formació d’una franja tallafocs EI-60′ amb una estructura independent i la col·locació de plaques de cartró guix.