Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc en un local de Manresa

En aquest projecte hem protegit contra el foc, en un local de Manresa, una estructura metàl·lica mitjançant la projecció d’un revestiment de morter de perlita i vermiculita amb el gruix necessari per a certificar una estabilitat al foc R-120′.