Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc en un túnel interior d’un escorxador d’Osona

En aquest projecte ens hem encarregat de sectoritzar un túnel de pas dins les instal·lacions d’un escorxador. Hem col·locat una malla metàl·lica galvanitzada i hem aplicat un revestiment de morter dur de perlita i vermiculita per certificar una resistència al foc EI-60′.