Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció contra el foc d’un local de Barcelona

Local típic d’un edifici ubicat al centre de Barcelona d’estructura de ferro i revoltó ceràmic. En aquest cas, se li ha volgut donar un estil industrial deixant l’estructura a la vista. Calia aconseguir una protecció contra el foc REI-120′, per aquest motiu s’ha optat per protegir el sostre amb morter de perlita i vermiculita i per recobrir les bigues i els pilars amb pintura intumescent.