Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Treballs d’aïllament tèrmic i de protecció passiva contra el foc en un nou establiment comercial al Vallès

Terpolar Aïllaments ha col·laborat en la construcció d´un nou establiment comercial. Hem projectat escuma de poliuretà per a l’aïllament tèrmic de les façanes, que hem acabat amb un revestiment de morter. D’aquesta manera complim la normativa actual del CTE, la qual estableix que cal garantir una reacció al foc Bs1d0. També hem aplicat pintura intumescent als pilars metàl·lics per certificar una estabilitat al foc R-90′, d’acord amb la normativa.