Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Ignifugació d’una nau a Terrassa

S’ha protegit tota l’estructura principal de la nau per adequar-la a la normativa de protecció contra incendis vigent. S’ha aplicat un revestiment de pintura intumescent a les bigues de la coberta i s’ha aplicat un revestiment de morter de perlita i vermiculita als pilars.