Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament tèrmic de façanes ventilades a Barcelona

Projecte d’aïllament tèrmic en uns habitatges de nova construcció situats al Barcelonès, amb escuma projectada de poliuretà amb un revestiment final de morter. D’aquesta manera complim amb la normativa actual del CTE per a façanes ventilades on cal garantir una reacció al foc bs2d0.