Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament de parets en un edifici de vivendes a la Garrotxa

El nostre últim projecte, realitzat en un nou edifici de vivendes a la Garrotxa, ha estat un aïllament tèrmic amb la projecció dʻescuma de poliuretà de cel·la tancada (CCC4) per la part interior de les parets.