Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament d’una paret mitgera a la comarca d’Osona

Hem fet l’aïllament d’una paret mitgera en un habitatge a la comarca d’Osona, per protegir-lo de la humitat, el fred i la calor. Primer hem aplicat una capa d’escuma de poliuretà i tot seguit hem aplicat un acabat de protecció amb un recobriment de membrana elàstica de gran resistència a la intempèrie i als raigs UV.