Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament de parets amb escuma al Vallès

Aïllament de parets i forjat interior mitjançant la injecció en càmeres amb escuma de poliuretà

L’escuma permet aïllar tèrmicament un edifici per tal de ser més eficient