contacta'ns

Què és l’escuma de poliuretà projectat

(PUR)

Quan es realitza la mescla de dos components líquids com són el poliol i l’isocianat es produeix una reacció química que dóna com a resultat l’obtenció de l’escuma de poliuretà. D’aquesta mescla, que s’efectua amb una maquinària específica que aplica calor, s’obté una escuma d’estructura uniforme, sòlida i molt resistent.

Perquè escollir escuma de poliuretà projectat

Avantatges (PUR)
 • El coeficient de conductivitat tèrmica (lambda) de l’escuma de poliuretà és el més baix de tots els materials per aïllaments. Amb un envelliment de 30 anys, l’aïllament es considera un 25% superior a la mitjana d’altres materials.
 • L’escuma de poliuretà té un cost baix ja que amb un gruix menor s’obté major resistència tèrmica i és de fàcil aplicació.
 • Augmenta la productivitat de l’obra gràcies a la ràpida aplicació in situ.
 • Redueix el risc de condensacions en ambients humits. L’escuma de poliuretà és impermeable, permet la transpiració i no requereix barrera de vapor.
 • Al tractar-se d’un revestiment continu impermeable, no requereix esquerdejat, cosa que també suposa un estalvi de morter.
 • L’escuma de poliuretà també és un bon aïllant acústic ja que es caracteritza per ser un material lleuger, de baixa densitat i compost per més d’un 90% de cèl·lules tancades.
 • L’escuma de poliuretà té una resistència a la compressió d’entre 130kPa (1.3kg/cm²) per densitats de 32 kg/m³ i 280kPa (2.8kg/cm²) per densitats de 53kg/m³.
 • Presenta una magnífica adherència a tots els materials habitualment emprats en l’edificació, fins i tot sobre la fusta.
 • L’escuma de poliuretà no conté CFC ni HCFC, per la qual cosa no perjudica la capa d’ozó.
 • El fet d’utilitzar escuma de poliuretà als habitatges fa que el consum d’energia sigui molt menor i, alhora, que es produeixi efecte hivernacle. Per tant, considerant un cicle de vida del poliuretà de 50 anys, s’obté un balanç molt positiu de l’efecte hivernacle produït per l’ús del poliuretà com a aïllament tèrmic.
 • L’escuma de poliuretà es classifica en el Grup 3 segons L’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (www.iarc.fr), és a dir, no classificable pel que fa al seu caràcter cancerigen per a l’home.
 • El poliuretà és combustible però presenta un bon comportament davant del foc ja que en una obra acabada el material aïllant no queda mai a la vista. En funció de l’aplicació té una classificació al foc que va de l’Euro classe E fins la Bs1d0 segons el seu grau de resistència al foc.

Aïllament tèrmic

Mitjançant l’aplicació de sistemes i materials homologats en matèria d’aïllament tèrmic aconseguim millorar l’eficiència energètica de l’edifici. L’aïllament tèrmic d’un edifici és una acció molt important si volem tenir millores energètiques considerables.

Com a empresa especialista en aïllaments tèrmics apliquem aïllants tèrmics com les denominades llanes minerals (llana de roca) i les escumes de poliuretà projectat o injectat (PUR).

Què és la conductivitat tèrmica?

(Lambda)

És la quantitat de calor que es transmet a través de la unitat d’espessor d’un material. Per tant, és la capacitat de conducció de calor o fred d’aquest material.

La conductivitat tèrmica s’expressa en unitats de W/m·K.

Com més baix sigui el valor de conductivitat tèrmica del material més bon aïllant tèrmic és. Per tant, caldrà aplicar un gruix menor i serà més econòmic.

Valors estimats dels materials per aïllaments més comuns:

Escuma de poliuretà (PUR) 0,028 W/m·K
Poliestirè extruït 0,034 W/m·K
Poliestirè expandit 0,039 W/m·K
Aïllament de fibra de fusta 0,039 W/m·K
Aïllament de cel·lulosa 0,039 W/m·K
Aïllament de lli 0,040 W/m·K
Llana de roca 0,040 W/m·K

Resistència tèrmica (R)

La resistència tèrmica representa la capacitat d’un material per oposar-se al flux de la calor. En el cas de materials homogenis és la raó entre el gruix i la conductivitat tèrmica del material.

R = espessor/conductivitat

La resistència tèrmica s’expressa en unitats de m²K/W. Com més elevat sigui el valor de resistència tèrmica del material per aïllaments més bon aïllant tèrmic és. En el cas de l’escuma de poliuretà projectat s’obtenen els següents valors:

Espessor (mm) Resistència tèrmica (m2K/W)
30 1,07
40 1,43
50 1,79
60 2,14
70 2,50
80 2,86
90 3,21
100 3,57

Vols saber més?
Contacta amb nosaltres

El formulari està incomplert!

Enviant formulari...

Missatge enviat!

Quelcom ha anat malament, si us plau, torneu a provar-ho!

Aïllaments d'escuma
Destacats