Sectorització contra el foc amb guix laminat a una nau d’Osona

Ignifugacions
Sectorització contra el foc a una nau d’Osona

  • Ignifugacions

Terpolar Aïllaments ha realitzat la sectorització contra el foc entre diferents sectors a una nau d’Osona. S'han realitzat unes franges tallafoc mitgera-coberta amb placa foc, de guix laminat, per a certificar una resistència al foc EI-60'


Altres projectes
Relacionats