Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc en una important indústria del Gironès

S’ha fet una sectorització mitjançant placa de cartró guix. D’una banda, s’ha realitzat un envà EI-90′ i s’ha acabat amb una franja tallafocs EI-60′ a la coberta amb una estructura independent.