Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc a un establiment comercial del Vallès

Terpolar Aïllaments ha realitzat feines de protecció contra el foc en un nou establiment comercial situat al Vallès. Concretament, s’ha treballat l’estructura metàl·lica portant amb pintura intumescent per certificar una estabilitat al foc R-90′.