Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Impermeabilització d’una terrassa a dos nivells amb poliurea al Vallès Oriental

En aquest projecte hem realitzat la impermeabilització amb poliurea projectada a una terrassa a dos nivells al Vallès Oriental.

En primer lloc, hem retirat el paviment existent que estava en mal estat i tot seguit hem aplicat una capa d’imprimació de poliuretà per augmentar l’adherència. Posteriorment hem aplicat poliurea pura 100%.

Per acabar, hem aplicat una capa d’imprimació com a pont d´unió i sembrat d’àrid de sílice per aconseguir un acabat molt rugós que faciliti l’adherència del nou paviment.