Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Aïllament tèrmic d’una paret exterior a l’Alt Empordà

Les parets exteriors que no estan aïllades tenen molts problemes tant de fred com de calor, a més a més d’humitats, sobretot si són cara nord. L’opció de projectar escuma de poliuretà i un recobriment de pintura de protecció és la solució més econòmica. Per aquest motiu és el que hem fet en aquest darrer projecte a l’Alt Empordà.