Protecció passiva contra el foc en una nau de la comarca del Vallès Occidental

Ignifugacions
Protecció contra el foc al Vallès Occidental
Protecció passiva contra el foc

  • Ignifugacions

Hem realitzat una obra en una nau del Vallès Occidental en la que hem protegit contra el foc els pilars i l’estructura principal portant de les cobertes lleugeres amb un revestiment de morter de perlita i vermiculita per a certificar una estabilitat al foc R-120’ i R-30’ respectivament.


Altres projectes
Relacionats