Impermeabilització d’una terrassa a dos nivells amb poliurea al Vallès Oriental

Poliurea
Impermeabilització terrassa Vallès Oriental
Impermeabilització terrassa dos niveles Vallès Oriental

  • Poliurea

En aquest projecte hem realitzat la impermeabilització amb poliurea projectada en una terrassa a dos nivells al Vallès Oriental.  En primer lloc, hem retirat el paviment existent que estava en mal estat, i tot seguit hem aplicat una capa d’imprimació de poliuretà per augmentar l’adherència. Posteriorment hem fet l’aplicació de poliurea pura 100%. Per acabar, hem aplicat una capa d’imprimació com a pont d’unió i sembrat d’àrid de sílice per aconseguir un acabat molt rugós que faciliti l’adherència del nou paviment. 


Altres projectes
Relacionats