Terpolar Aïllaments, especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Ignifugació de conductes de ventilació o extracció

Ignifugació de conductes de ventilació i extracció Treballem per millorar la protecció i la seguretat d’estructures i edificis. Els conductes de ventilació i extracció són vitals per a la circulació d’aire i per a l’extracció de fums i la renovació de l’ambient en edificis, però també són un punt a tenir en compte en la […]

Collarins intumescents

Collarins intumescents tallafocs Treballem per millorar la protecció i la seguretat d’estructures i edificis. Si volem evitar que canonades, baixants i altres instal·lacions encastades es converteixin en un punt de transmissió de fum i calor en cas d’incendis, haurem d’instal·lar collarins intumescents tallafocs. Evitarem la propagació de flames i fums en cas d’incendi. Mitjançant l’aplicació […]

Franges tallafocs amb plaques de cartró guix o fibrosilicats

Franges tallafocs amb plaques de fibrosilicats o cartró guix Treballem per millorar la protecció i la seguretat d’estructures i edificis. Les franges tallafocs són elements de construcció que eviten o retarden la propagació del foc entre espais, amb l’objectiu que les flames no s’expandeixin a espais adjacents, especialment entre naus industrials. La instal·lació de franges […]

Plaques semirígides de llana de roca

Plaques semirígides de llana de roca Treballem per millorar la protecció i la seguretat d’estructures i edificis. Una de les opcions que tenim per a la protecció contra el foc és aplicar plaques semirígides de llana de roca, formades per un compost de llana de roca volcànica d’alta densitat impregnades amb resina. Amb la seva […]

Plaques de fibrosilicats

Plaques de fibrosilicats com a solució d’ignifugació Treballem per millorar la protecció i la seguretat d’estructures i edificis. Quan ens trobem davant de la necessitat de realitzar una protecció contra el foc sota unes circumstàncies que condicionen l’ús d’un material o un altre, ja sigui perquè cal un acabat estètic o perquè és difícil aplicar […]

Panells de cartró guix per a la protecció passiva davant del foc

Panells de cartró guix per a la protecció passiva davant del foc Treballem per millorar la protecció i la seguretat d’estructures i edificis. Els panells de cartró guix o Pladur poden actuar com a element de protecció passiva davant del foc gràcies a la seva característica com a no inflamable i el seu efecte retardant […]

Pintura ablativa per a la protecció d’estructures de formigó

Pintura ablativa per a la protecció d’estructures i forjats de formigó Treballem per millorar la protecció i la seguretat d’estructures i edificis. La pintura ablativa permet crear una capa protectora per endarrerir els efectes de la calor i del foc sobre les estructures de formigó, oferint una major estabilitat i evitant que aquestes estructures puguin […]

Pintura intumescent per a la protecció d’estructures

Protecció d’estructures amb pintura intumescent Treballem per millorar la seguretat d’estructures i edificis. La pintura intumescent actua segons el principi de funcionament amb l’acció de la calor. Els seus components provoquen una reacció química progressiva d’intumescència que dóna lloc a una massa carbonosa amb un coeficient de transmissió tèrmica molt baixa que fa d’aïllant. Mitjançant […]

Morter de llana de roca projectada

Aïllament davant del foc amb morter de llana de roca projectat Treballem per millorar la seguretat d’estructures i edificis. El morter de llana de roca projectat és una excel·lent aplicació com a protecció davant del foc per la seva aplicació fàcil i les seves característiques no tòxiques ni patògenes. Mitjançant l’aplicació de sistemes homologats, d’acord […]

Protecció d’estructures amb morter perlita vermiculita

Aïllament d’estructures amb morter perlita i vermiculita Treballem per millorar la seguretat d’estructures i edificis. El morter perlita i vermiculita és una excel·lent aplicació com a protecció davant del foc pel seu poc pes i la seva baixa conductivitat tèrmica. Mitjançant l’aplicació de sistemes homologats, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció passiva […]